Paint on stones is really fun. In these stones I found three little angels.
Måla på sten roar mig mycket. I dessa stenar fann jag tre små änglar.

Anna

  
  

Advertisements