drawings, Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Save Trosa nature/Trafikverket vill ha dina synpunkter senast 6 november

  

Föreställ dig Central Park i New York.

Imagine Central Park in New York.

Trosas obrutna naturlandskap kring Trosaåns dalgång och Hungaskogen som ligger som en oas mellan kommunens tre tätorter motsvarar ungefär ett Central Park.

The Trosa nature landscape, that is threaten by our politicians who wants to build a big f-ng road in that landscape, is comparable with Central Park in size.

Skulle någon verkligen komma på tanken att klyva Central Park med en jättebred och bullrande väg när det inte behövs?

Would anyone ever come to think of building a big noisy road right through Central Park and break it like that?

Våra politiker verkar slagit dövörat till både inför invånarnas frågor och åsikter och det faktum att vi alla bär ansvar för att MINSKA utsläppen inte ÖKA dem. Därför är det viktigt att vi vänder oss till Trafikverket, som nu vill ha in synpunkter senast 6 november angående den förbifart, som politikerna är så heta på att vilja bygga.

Our politicians has stopped listening to their voters and to the fact that we all are responsible for trying to decrease the pollution not increase it!

Om du så bara vill säga Bygg inte förbifarten, gör det till Trafikverket senast 6 november. Det behöver inte vara en lång inlaga av synpunkter. Markera bara att naturen, som de tänker förstöra behövs, inte vägen.

Här finner ni mer information:

Aktuellt – Trafikverket
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-782-218-infart-vastra-trosa/Dokument/samradshandlingar-val-lokaliseringsalternativ-april2014/

Väg 782/väg 218, Infart västra Trosa – Trafikverket
http://www.trafikverket.se/infartvastratrosa

Jag målade bilden ovan, for Love of Trosabygden, för att visa på vårt värdefulla obrutna naturlandskap. Den här bilden vill politikerna alltså bryta i småbitar genom att lägga en stor bred och bullrande väg rakt genom landskapet. Vi behöver ingen ny stor bilväg i Trosa kommun. Vi behöver behålla vår natur, för både djur- och växtlivet skull och för vår hälsas skull.

I painted the picture above. I call it for Love of Trosa landscape. I want to show how beautiful our nature is in the middle of our four churches that surrounds our landscape. This landscape do not our politicians care for. They want to build monuments over them selves by building a road, that we don´t need.

We have a chance to say what we think to the authority that lead the road building project until 6 november.

One of our greatest author Astrid Lindgren (The Pippi Longstocking author) once said: “När människor med makt slutar att lyssna på folk, är det dags att byta ut dem!”

“When people with the power to stop listening to the people, it is time to replace them!”

  
  
The politicians says: We are an ecological municipality, but they also say: We want to build a big road that increase the pollution and destroys our nature forever! They speak with forked tongue.

Anna

9 thoughts on “Save Trosa nature/Trafikverket vill ha dina synpunkter senast 6 november”

  1. With enough people arguing intelligently, they will have to listen. Wishing you the best of luck.

    Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.