Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Du kan fortfarande påverka, trots beslut från Länsstyrelsen

När alla andra hade jul- och nyårsledig jobbade Länsstyrelsen i Södermanland på ordentligt.

Man hann att fatta avslagsbeslut på Naturskyddsföreningens begäran om omprövning av beslut beträffande om projekt Infart Västra/Trosa förbifart behöver en miljökonsekvensbeskrivning eller ej.

I inlägget Stöd Naturskyddsföreningens försök att rädda Trosas natur berättade jag att det gick att stödja deras skrivelse genom att själva skicka in skrivelser eller bara genom ett mejl med hänvisning till ärendenummer säga att ni stödjer frågan om att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Det går fortfarande att skicka in uppmaningar till Länsstyrelsen, Trosa kommun och Trafikverket trots att Länsstyrelsen fattat ett avslagsbeslut. Ni har alltid rätt att försöka påverka myndigheter, vars uppgift är att skydda vår miljö och se till att vi lever upp till klimatmålen som Parisavtalet anger.

Vår planet har inte tid att vänta på att politiker och myndigheter ska förstå att det är bråttom att uppfylla klimatmålen. Vi kan alla påverka genom att göra de som bestämmer uppmärksamma på miljöfrågorna och att de måste sättas främst från och med igår.

Här är Länsstyrelsens avslagsbeslut

20170104-beslut-lst-avslag-for-nsf-343-7648-2016-2_sida_1

Anna

Sorry all my English readers. I wrote this in Swedish only. It´s about how the authorities that are set to protect nature, rejected the Save Trosa nature movement request about doing a environmental investigation for the build a new big road project in our muncipality.

gräv inte upp Trosas framtid
gräv inte upp Trosas framtid! don´t dig up Trosa future, save Trosa nature!

13 thoughts on “Du kan fortfarande påverka, trots beslut från Länsstyrelsen”

    1. Thanks for your support. We will keep telling the politicians and the environmental authorities that this roadbuilding is not good for our planet.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.