Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 7


Del 7

For English look below the Swedish text

Ville och Valle fann råd hos den genialiske Viktor såklart. Allt var frid och fröjd igen. Nu skulle allt ordna sig. Nu skulle staden bli ännu större och då skulle allt lösa sig som i ett trollslag. Det hade i alla fall Viktor slagit i dem och de trodde blint på honom. Han var ju så smart.

Viktor hade hittat på att de kunde bygga i hans stora skog och på hans stora fält. Av någon anledning i någon tid hade Viktor lyckats lägga under sig en stor del av stadens naturmarker. Ville och Valle begrep inte bättre än att naturmark var fullständigt värdelös och inte tjänade något som helst syfte om man inte bebyggde den. De såg Viktors markegendomar som en skänk från ovan. Här skulle byggas, här skulle utökas, här skulle stadens ekonomi ha chans att återhämta sig. Ville och Valle skulle skriva in sig i historien som de som utvecklat den lilla staden till en stor stad. Nu gällde det bara att övertyga de som behövde hjälpa dem att genomföra detta storslagna projekt.

Part 7

Dunno and Yanno found the advice of the genius Victor of course. Everything was okay again. Now everything should get going again. The city would become even bigger and then everything would be magic. They believed Victor blindly. He was so clever.

Victor had found that they could build lots of houses in his large forest and in his big fields. For some reason, Victor had managed to occupy a large part of the city’s nature. Dunno and Yanno did not understand better than the fact that natural land was completely useless and did not serve any purpose unless you built on it. They saw Victor’s land properties as a gift from above. The city economy had a chance to recover. Dunno and Yanno would make history as those who developed the small city into a big city. Now they just had to convince those who needed to help them to succeed in this magnificent project.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

5 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 7”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.