Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 3

Detta inlägg går i repris från förra året. Nu kan du hjälpa till att försöka rädda kvar den natur som djuren i denna serie inlägg lever i. Deras existens hotas nu av ett vägbygge med vidhängande exploatering som kommer att ta bort den natur som djuren lever i. Många av artena är rödlistade. Om du vill hjälpa till: Skriv under uppropet Avbryt infart västra Trosa på följande länk.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

This post is a rerun from last year. Now you can help save Trosa nature in Sweden where the animals in this series of posts live in. Their existence is now threatened by a road construction and exploitation that will remove the nature. Many of the species are endangered. If you want to help: Please sign the petition Save Trosa nature on the following link.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

I Sverige är alla fåglar fridlysta. På Tureholmshalvön lever många sjöfåglar idag ett bra liv. Det kan snabbt ändras om kommunen och exploatörens förverkligar sina storslagna planer för halvön. Då kan dessa fåglar trängas undan av ökad åretruntnärvaro av människor och kraftigt minskad yta orörd natur. Har vi som människor verkligen rätt att tränga undan livsutrymmet för dessa fridlysta fåglar, som de använt sedan tidernas begynnelse? Visste ni att fåglarna härstammar från dinosaurierna?

In Sweden all birds are protected. In the Tureholm peninsula many sea birds live a good life today. That can rapidly change if the politicians and the biggest landowner who wants to make money more than saving nature go through with their exploitation plans. The birds will no longer have the same undisturbed place to live in. Do we humans really have the right to destroy nature life in the name of making money for one man that´s already got billions and never give anything back to the municipality, where he owns land? Birds have used this grand nature area for zillions of years. Did you know birds are far relatives to dinosaurs?

Here´s some pictures from som of the sea birds in Tureholm peninsula, Tureholmshalvön.

Här kommer bilder på några av de sjönära fåglarna som håller till på Tureholmshalvön.

Skarv – Cormorant (not everyones favourite, but I think they have the right to live here as well as humans)
Häger – Heron
Skrak med ungar – Goosander/Common merganser with kids
Tärna ringmärkt – Tern ringed
Strömstare – Dipper
Strandskator – Oystercatchers
Skäggdopping – Grebe
Om du vill hjälpa naturen på Tureholmshalvön att finnas kvar även i framtiden kan du rapportera dina fynd av djur och växter till Artportalen.

Vill du veta mer om nätverket som arbetar för att hjälpa naturen på Tureholmshalvön och Hungaskogen kan du skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com

Anna

 

Advertisement

10 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 3”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.