Havsörn – White tailed eagle

Today I had the opportunity to see two white tailed eagles pretty close just outside our kitchenwindow. Two other I saw out at sea. So four different eagles at the same time. That´s a good bird watching day 🙂

Idag hade jag förmånen att se fyra olika havsörnar. Alltid lika fascinerande att se dessa mäktiga fåglar. Två av dem kunde vi se utanför köksfönstret och två andra ute till havs.

Two white tailed eagles at sea/Två havsörnar ute till havs går inför landning

At the same time we discovered two other eagles much more near our place

White tailed eagle in top of a tree – Havsörn uppe i en trädtopp

White tailed eagle looking behind – havsörn med ögon i nacken 😉

White tailed eagle with wind in the neck – havsörn med vind i nacken

Then we watched another white tailed eagle flying over the treetop where the other eagle was watching over the area
Sedan såg vi en annan havsörn som flög över trädtoppen som havsörn nr 1 satt i och vakade över området.

When they´re fully white tailed, bright headed and have yellow beak they are adults.

När havsörnen har helt vit stjärt, ljust huvud och helgul näbb är de fullvuxna.

Today it was sort of a Christmas gift to see theese beautiful birds.

Vilken gåva att få möjligheten att se dessa rödlistade fåglar på så nära håll idag.

I´m glad I can show you some pictures from this magical moment.

Anna

 

Advertisements

European green woodpecker – Gröngöling


I saw this bird flying in the woods today. It’s a very quick drawing, so it’s not a great one.

I couldn’t catch it on camera, the bird was too fast for me.

The green woodpecker is protected and on the red list of endangered species in Sweden. The bird lives in the Tureholm peninsula as all the other animals I’ve shown photos and drawings of lately.

I hope you don’t get bored with all my animal and save Trosa nature talking 🙂

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 5

Alla fåglar i Sverige är fridlysta. På Tureholmshalvön bor en mängd olika arter och än så länge har alla möjlighet att besöka naturen för att skåda fågel i både skogs- och strandområden. Ni kan till exempel få syn på dessa småfåglar.

All bird spieces are protected in Sweden. In Tureholm peninsula lives many spieces and so far everyone can visit Tureholm nature and watch the birdlife in forrest and sea area. This is some of the birds you might discover on your nature walk.

Sädesärla – Wagtails

Rödhake – Robins (I wanna make a grand oilpainting of this picture one day. I like the light in the picture)

Grå flugsnappare? – Spotted flycatcher? (I’m not an expert on birds you know…)

Stjärtmes – Long-tailed tit

Blåmesar – Bluetits

Hämpling – Linnet

Rödstjärt – Redstart

Entita – Marsh tit

Talgoxe – Tit

Bofink – Chaffinch

Kan någon berätta vad detta är för en liten krabat? Can someone tell me who this is?

Om du vill hjälpa oss att fortsätta hålla naturen öppen för alla sänd e-post till informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha ytterligare information om projekt Trosa förbifart och exploateringsplanerna för Tureholmshalvön.

Dela gärna inlägget om du vill hjälpa till att hålla Trosas natur öppen för alla. Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson har många inlägg om Tureholmshalvön och projekt förbifart Trosa. Gilla inläggen om ni vill stödja bevarandet av Trosa natur. Lämna gärna kommentarer också.

If you want to help us saving Trosa nature you can give this post a like and even a comment. You can also visit the fb page Mötesplats 0156 where Ingrid Benson linked several of this series of posts about Paradise on Earth. If you´re on fb you can give those posts a like or a comment.

You can also do as Thomas at Aspiblog, reblog and linkback to Save Trosa nature posts on this blog.

Saving nature everywhere in the world is important. Next generations are worth the nature experience and adventures too. Not just us!

More bird posts coming up soon.

This serie started with Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 3

I Sverige är alla fåglar fridlysta. På Tureholmshalvön lever många sjöfåglar idag ett bra liv. Det kan snabbt ändras om kommunen och exploatörens förverkligar sina storslagna planer för halvön. Då kan dessa fåglar trängas undan av ökad åretruntnärvaro av människor och kraftigt minskad yta orörd natur. Har vi som människor verkligen rätt att tränga undan livsutrymmet för dessa fridlysta fåglar, som de använt sedan tidernas begynnelse? Visste ni att fåglarna härstammar från dinosaurierna?

In Sweden all birds are protected. In the Tureholm peninsula many sea birds live a good life today. That can rapidly change if the politicians and the biggest landowner who wants to make money more than saving nature go through with their exploitation plans. The birds will no longer have the same undisturbed place to live in. Do we humans really have the right to destroy nature life in the name of making money for one man that´s already got billions and never give anything back to the municipality, where he owns land? Birds have used this grand nature area for zillions of years. Did you know birds are far relatives to dinosaurs?

Here´s some pictures from som of the sea birds in Tureholm peninsula, Tureholmshalvön.

Här kommer bilder på några av de sjönära fåglarna som håller till på Tureholmshalvön.

Skarv – Cormorant (not everyones favourite, but I think they have the right to live here as well as humans)

Häger – Heron

Skrak med ungar – Goosander/Common merganser with kids

Tärna ringmärkt – Tern ringed

Strömstare – Dipper

Strandskator – Oystercatchers

Skäggdopping – Grebe

Om du vill hjälpa naturen på Tureholmshalvön att finnas kvar även i framtiden kan du rapportera dina fynd av djur och växter till Artportalen.

Vill du veta mer om nätverket som arbetar för att hjälpa naturen på Tureholmshalvön och Hungaskogen kan du skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com

Anna

 

More Trosa nature pictures

If you want to see more pictures of the Trosa nature we’re want to protect from exploitation you can visit the fb page Möteplats 0156. If you like the pictures and are on fb, please give the post a like and even a comment if you have something to say about the pictures.


The Swedish text says

Nature close to you that is accessible to all, all seasons. Stroll or cycle on the Tureholm Peninsula. Take care while nature remains. If the landowner gets as he wants, there will be hundreds of houses and a huge marina. Landowner opposes the formation of a nature reserve and planning parking on a sea nature protected area. Also look at Anna’s blog and read about wildlife and some red-listed species found on Tureholmshalvön https://fargaregardsanna.wordpress.com/…/kalla-den-anglama…/ Like this post if you think nature on Tureholm peninsula is worth preserving. Act by joining the network to stop Project new big road, email to informationtrosa@gmail.com.

Anna

Kalla den Änglamarken – Paradise on Earth part 1

Vi som vill rädda Trosas natur i Hungaskogen och på Tureholmshalvön genom att försöka övertyga politikerna om att avbryta projekt Förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön och Västra Trosa vill skydda bland annat dessa arter, som lever på Tureholmshalvön. De är rödlistade och alltså hotade i olika grad. En exploatering av området riskerar att slå ut arterna helt.

The group of people that wants to save Trosa nature by trying to tell the local politicians to cancel the new big road project and the exploitation of Tureholm peninsula wants to protect this spieces who are on the Swedish redlist of endangered spieces. If the exploitation continues the spieces will probably disappear completely.

Here´s some photos of som animals that lives in the area that we want to protect.

Havsörn – Sea Eagle

Apollofjäril – Apollo butterfly

Gulsparv – Yellowhammer

Hussvala – Common house martin

Ejder med ungar – Common eider with kids

Stare – Common starling

Hasselsnok – Coronella austriaca

Spillkråka – Black woodpecker

Kungsfågel – Goldcrest (alive and kicking after some rest)

Det här är några av de skyddsvärda och rödlistade arter som lever i Tureholmshalvöns natur, som nu hotas av miljöförstörande exploatering. Vi vill skydda den naturen.

This is some of the endangered spieces living in the nature area that is now threaten by exploitation. We want to protect that nature.

Politikerna vill dessvärre än så länge hellre skydda den här naturen i bilden nedan. Men vi hoppas att de hinner tänka om i tid.

Our politicians rather protects the nature in the picture below. But we hope they will come to their senses in time.

Human (greedy) nature

Vill ni hjälpa till att rädda naturen, rapportera gärna era observationer av djur och växter till Artportalen.

Det kan hjälpa naturen i många sammanhang. Genom att tala om att naturen finns, kan politiker och exploatörer inte bortse från att naturen finns och behöver skyddas.

Vill ni komma i kontakt med det nätverk som arbetar för att stoppa planerna på att exploatera Tureholmshalvön och förstöra Hungaskogen med en Trosa förbifart kan ni skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com.

We are some people trying to convince the politicians not to build the new big road through grand nature and skip the exploitation of Tureholm peninsula, also grand nature area. I will try to make some more posts with pictures of our grand nature, so you all can see what we´re fighting for.

Anna