Challenges, Digital paintings, drawings

Dear Santa – Bästa Jultomten


All I want for Christmas is world peace
Allt jag önskar mig i julklapp är världsfred

Can you help me with that?
Kan du hjälpa mig med det?

I was thinking we could do this together.
Jag tänkte att vi kunde hjälpas åt.

You reach over the whole world.
Du når ut över hela världen.

Me, I’m just a tiny little elf.
Jag är bara en liten tomtenissa.

But I have lots of friends, also tiny little elfs.
Men jag har många vänner, också små tomtenissar.

If you, me and all my tiny little friends help out.
Om du, jag och alla mina små vänner hjälps åt.

We could do miracles.
Skulle vi kunna uträtta underverk.

I think like this.
Jag tänker så här.

Let 2019 be a year where we are friendly to each other and nature.
Vi gör 2019 till året där vi prioriterar vänlighet mot varandra och naturen.

We give the good people attention and encouragement and leave the angry unfriendly ones with themselves.

Vi ger goda människor uppmärksamhet och uppmuntran och lämnar de arga ovänliga typerna att ta hand om sig själva.

We give the media space to people who actually have begin the transition to climate friendly society and let the alarm reports and enviromental threats be a side note.

Vi ger mediautrymmet till de som faktisk har börjat omställningen till ett klimatsmart samhälle och låter larmrapporterna och artiklar om miljöbovar krympa till notiser.

We shrink the bad guys to tiny little nobodies and make small everyday heroes to the big ones.

Vi krymper “the bad guys” till små obetydliga figurer och låter vardagshjältarna växa till verkliga storheter.

We find courage to change and grow by standing up for the good of mankind.

Vi finner mod och styrka att växa genom att stå upp för människans godhet.

I think world peace comes from our inner good.
Jag tror att vi alla bär världsfred inom oss.

So, Santa, can you help me and all my friends with this Christmas wish?
Så, jultomten, kan du hjälpa mig och alla mina vänner med denna önskan?

With world peace we solve all other problems in the world I think.
Genom världsfred skapar vi lösningar på alla andra problem också, tror jag.

What do you think Santa?
Vad tror du jultomten?

Anna

9 thoughts on “Dear Santa – Bästa Jultomten”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.