Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin

Sign posts for life/vägskyltar för livet

Stop and think through/stanna upp och tänk igenom Max speed/högsta tillåtna hastighet 5 km/h Dream on/fortsätt att drömma Use your brain/använd din hjärna Take care of each other/ta hand om varandra Let love flow from your purse instead of money/låt kärlek flöda från din börs istället för pengar Sharks not allowed at the beach/hajförbud vid… Continue reading Sign posts for life/vägskyltar för livet