Digital paintings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

City planning – Översiktsplan comments – yttrande

Where on earth have I been? Var har jag tagit vägen? I've been occupied by writing comments on our politicians suggestion for city planning. Jag har tagit mog tid att skriva yttrande över våra politikers förslag till Översiktsplan. As an artist I chosed a different way of commenting the plan. I sent my Yanno Dunno… Continue reading City planning – Översiktsplan comments – yttrande

Advertisement
AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Valår 2014 i Trosa kommun

Även i Trosa kommun har valrörelsen satt igång. Dock med underliga inriktningar, vilket givit upphov till dagens Trosateckning. I Trosa ägnar sig de två största partierna åt det väljarna antagligen ser som ganska små frågor (badplats- och hamnplans-upprustning) och väjer undan för de stora frågorna (förbifart och exploatering), som kan påverka klimatet för all framtid… Continue reading Valår 2014 i Trosa kommun