Om ni har följt mina inlägg i kategorin Trosa förbifart Infart Västra och de synpunkter på Trosa Översiktsplan 2015 jag har publicerat här på bloggen kanske några av er undrar hur en modern vision av framtida Trosa skulle kunna se ut i stället för dystopin kommunen utmålar i förslag till Översiktsplan 2015.

Jag har börjat läsa Transportplan för Växjö kommun och inser snabbt vilken skillnad i medvetenhet om behovet av omställning från avgasbaserade transportsätt till miljösmartare färdsätt när jag jämför med Trosapolitikernas så kallade visioner. Ni kan läsa planen i bifogad pdf-fil längst ner i detta inlägg. Det räcker om ni tar er igenom inledningen för att förstå skillnaden i inställning till hur vi alla kan delta i att rädda planeten och vår närmiljö samtidigt.

Läser ni förslag till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun kommer ni känna att Trosa tänker backa in i framtiden med omoderna avgasbaserade lösningar till transporter inom kommunen, nya bilvägar inte nya cykelvägar, bebyggande av stora delar av kvarvarande närnatur i stället för att förstärka de naturnära upplevelserna för både besökare och boende.

Trosa kommun kommer verkligen att leva upp till sitt tidigare välklingande “världens ände”. Vi kommer verkligen att nå vägs ände om vi antar förslaget till Översiktsplan 2015. Vi kommer att bli landets mest omoderna kommun, som fortsätter att bygga bilvägar och utradera natur, när omvärlden ställer om till cykelvägar och låter grönområdena växa nära tätort.

Här kan ni läsa de synpunkter jag lämnat in på förslag till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun.

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2015 FÖR TROSA KOMMUN | Annas Art – FärgaregårdsAnna
Här kan ni läsa förslaget till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun.

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf | Annas Art – FärgaregårdsAnna
Här kan ni läsa Transportplan för Växjö kommun.

Transportplan_Vaxjo_kommun_webb
Anna

  
For love of Trosabygden

  
Trosabygden i framtiden om politikerna i Trosakommun får som de vill!

Advertisements