Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Missa inte 23 augusti kl:16:30-19:00!

To my readers who don’t understand Swedish. This is a post about saving Trosa Nature.

We are some people who are trying to get our politicians to understand why we must save Trosa nature. But our politicians still live in the 1900 century and they don’t seem to know that the world has decided to do something about the climate changes. In this post I try to tell people to tell Trosa politicians we don’t need a big new road that destroys a nature reserve candidate area.

Trafikverket och Trosa kommun säger att de vill veta vad vi tycker om deras påhitt att bygga ny väg som därmed innebär bland annat att bullerstöra Västra Fän, skidbacken, våtmarken och att delar av Hungaskogen försvinner till förmån för bebyggelse.

Missa inte chansen att tala dem till rätta.
De verkar ännu inte veta om att världen står inför enorma utmaningar att häva antropocen, människans mest destruktiva era på planeten. Vi måste stoppa våra utsläpp NU! Vi kan inte vänta till nästa generation. Då är det försent.

Vi behöver också berätta att 1900-talet är förbi. Idag lever resten av världen i ett nytt millenium, 2000-talet. Det innebär att efter 220 års vetskap om växthuseffekten har världen (utom Trosa kommun) bestämt sig för att ställa om utsläpps-strukturerna till ett mer hållbart sätt att leva.

Eftersom Trosa kommmun inte tycks veta vad resten av världen vet tror de fortfarande att man kan bygga nya stora vägar, som ökar på utsläppen och därmed bidrar till att driva upp medeltemperaturen ytterligare. Alltså tvärsemot vad omvärlden försöker göra.

Det är våra intakta naturområden som räddar oss från föroreningar och allt tuffare oväder och högre temperaturer, som klimatförändringarna medför. Inte nya asfalterade vägar och skövlande av skog!

Vi behöver bygga strukturer för utsläppsfria transporter, vi behöver behålla våra intakta naturområden nära tätort, vi behöver färre bullerstörda områden – inte fler!

Kom gärna och hjälp till att berätta detta för Trosa kommun och Trafikverket den 23 augusti. Om ni inte kan det, kan ni alltid tala med kommunen när som helst om detta.

Vi och naturen och planeten kan inte vänta längre. Vi behöver ställa om nu!

Så här skrev jag till Trafikverket när de i höstas bad om synpunkter.


Mina synpunkter lämnades dock ganska obesvarade. Bland annat skriver de så här:

“Den nya infarten finns som förslag till översiktsplan 2015 som Trosa kommun har samrått under 2015. I denna process fanns det möjlighet att lämna sina synpunkter om infarten direkt till Trosa kommun, vilket flera av personer som yttrar sig i samband med vägplanen också har gjort. Trosa kommun har dock inte ändrat sin inriktning under den löpande dialogen som sker under arbetet med vägplanen. Så länge inget annat beslut från Regionförbundet eller kommunen kommer fortsätter planläggningen av Infart Västra Trosa.”

Läs deras samrådshandling i sin helhet här:
http://www.trafikverket.se/contentassets/3ff6746485d64a219baf72fb2171299d/151207_samradsredogorelse_trosa.pdf

Trosa kommun och Trafikverket låtsas alltså som att de vill ha våra synpunkter. Så länge de anser att de vet bättre än världens samlade klimatexperter kommer Hungaskogens orörda landskap i rask takt försvinna i och med kommunens beslut att bygga väg genom en unikt skyddsvärt friluftsområde, som också är livsutrymmet för ett oändligt antal djur-och växtarter.


Hjälp till att höja röster mot detta slöseri av naturlandskap!

det är detta område det handlar om
Besök gärna fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Läs också mer info på Hållbar väg för Trosa
https://hallbarvagfortrosa.wordpress.com/2016/08/10/bygg-inte-sonder-trosa-kommun/

Anna

9 thoughts on “Missa inte 23 augusti kl:16:30-19:00!”

 1. i must agree, nonetheless for some sad reason, man needs to keep on destroying…

  Funny it’s the one thing, human are good at!

  i hope you win the battle within the big machine the government!

  love your art Anna…

  hugs & kisses chris

  Liked by 2 people

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.