Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

For English version, look below the Swedish text FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? Trosa kommun har meddelat att förbifarten ska finansieras genom exploateringsintäkter från västra delarna av Trosa. I Trafikverkets samrådshandlingar redovisar man trafikflödesberäkningar som indikerar att den största exploateringen kommer att ske söder om Trosa, inte västerut. Trafikverket beräknar en trafikökning på 129% på Utterviksvägen,… Continue reading FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Are you a (hu)man or a mouse?

You probably heard the expression are you a man or a mouse thousands of times. We have it in Swedish too. "Är du en man eller en mus?"  Just a quick comment to my Swedish reader before I continue:  Ursäkta att texten är på engelska, men bloggen har över tusen utländska följare som under tre… Continue reading Are you a (hu)man or a mouse?

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Billions rain over Trosa? Miljardregn över Trosa?

svensk text nedanför den engelska Are you one of those who may participate in the Trosa Municipality new big road lottery? Trosa politicians have a quite brilliant idea. They have started a post code lottery south of Trosa. In order to implement the idea, they need to build a big road through the nature of… Continue reading Billions rain over Trosa? Miljardregn över Trosa?

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Save Trosa Nature! Rädda Trosas natur!

English version, se below the Swedish version 😉 Have you always done what your parents wanted you to do? Jag lyssnade på följande länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/574406?programid=312 Ca 1:16-1:23 in i programmet. Intervjun med Naturskyddsföreningens ordförande i Sörmland inspirerade mig till att skriva denna post. Har du alltid gjort vad dina föräldrar velat att du ska göra?… Continue reading Save Trosa Nature! Rädda Trosas natur!

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Synpunkter till Trafikverket 6 september 2016

Här kan ni läsa de synpunkter jag lämnade in till Trafikverket med uppmaningen att avbryta projekt Trosa förbifart/Infart västra Trosa. 125_trafikverket-trv-2015-6825-synpunkter-fran-a-bohlin I have worked on a Save Trosa nature document to our Transportation authority that contains many good reasons for Trosa not to build a new big road through a landscape that could be nature… Continue reading Synpunkter till Trafikverket 6 september 2016

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Missa inte 23 augusti kl:16:30-19:00!

To my readers who don't understand Swedish. This is a post about saving Trosa Nature. We are some people who are trying to get our politicians to understand why we must save Trosa nature. But our politicians still live in the 1900 century and they don't seem to know that the world has decided to… Continue reading Missa inte 23 augusti kl:16:30-19:00!

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

News from Save Trosa nature

På fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart kan du läsa följande: "Vi samlar fortfarande underskrifter för att ge Trosa kommun stöd att avbryta planeringen av Trosa förbifart. Det vore helt fel att låta Trafikverket dra en förbifart vid småskaliga Trosa! Nu när Ostlänken kommer, och det redan byggs på så många platser i kommunen, så behöver… Continue reading News from Save Trosa nature

Blogging, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra

When the last lie is told

Wise words that apply well on save Trosa nature issue!

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

Jag lämnade in synpunkter till Trafikverket och påpekade där att Trosa förbifart/infart Västra inverkar alltför mycket på höga naturvärden och inte kan redovisa några som helst fördelar med att utradera natur för all framtid till förmån för en väg, som innebär ÖKADE utsläpp i kommunen. Som ni säkert har hört har övriga världen bestämt sig… Continue reading Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Don’t ever trust politicians!

    When the world recently met in Paris to achieve a save the Planet plan, the politicians in Trosa from every political party there is, decided to take a increasing pollution comprehensive plan for our municipality. You can read about it here at http://www.itrosa.se in Swedish http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s4984658704361451 "Samhällsbyggnadsnämnden fick under tiden 6 juli till… Continue reading Don’t ever trust politicians!

Digital paintings, Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Förbifartsfrågan på SVT

  Förbifartsfrågan hos regionala SVT. Se här: http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/sormland/article5172988.svt Trosas politiker talar med kluven tunga i vanlig ordning. Man säger dels att förbifarten gör det möjligt att växa västerut, men sedan säger man att man faktiskt har sett till att skydda området från bebyggelse! Den ekvationen får inte jag ut, får ni? Anna  

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Kraftsamling mot Trosa förbifart 2 november kl. 19 TBOK-stugan vid Trosalands kyrka – Välkomna!

  Var vill ni plocka svamp och ströva i för områden i framtidens Trosa kommun? Nära en stor bullrande bilväg med ständiga oljud och ohälsosam luft, som påverkar den eventuella lilla skogsbit, som kanske överlever det stora ingreppet en flerfilig bilväg innebär? Eller På gångavstånd från ditt hem, till en naturtyst orörd skog, långt ifrån… Continue reading Kraftsamling mot Trosa förbifart 2 november kl. 19 TBOK-stugan vid Trosalands kyrka – Välkomna!

What ever

En förskräcklig bild!

One of my Save Trosa nature friends has a new post about how our politicians thinks a big road that we don’t need is better than great nature that we really need to keep to survive in future generations.

Hållbar väg för Trosa

landskapet kring förbifarten, liggande

Illustrationen visar principiellt hur Trosa kommun planerar för Förbifart Trosa, eller Infart västra Trosa som kommunen kallar den för sedan hösten 2014. Många invånare är fortfarande omedvetna om planeringen av vägen och var den är tänkt att dras. Att den kommer att medföra bebyggelse och andra kraftiga störningar i Hunga strövområde och omgivande landskap. Därför behövs det visualisering och samtal kring projektet. Därför denna överdrivna bild! Från väg 218 (ungefär vid Bråtagatan i Trosa)  skall förbifarten dras. Över åkermarken. Tvärsöver Trosaåns dalgång och genom Hunga strövområde för att ansluta till Västerljungsvägen (i landskapet där Tureholms slott ligger).

Förbifarten leder till bebyggelse i Hunga strövområde
Längs nya vägar hamnar bebyggelse. Även om kommunen inte klartext har sagt det så är det den bakomliggande tanken, det har markägaren tydligt deklarerat att så är tanken. Det värdefulla natur- och rekreationsområdet mellan Trosa och Vagnhärad kommer att brytas av med den nya vägen.

Ny vägar alstrar…

View original post 384 more words

Blogging, drawings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Yellow fellows

She said no! #inktober 28 october 2015

   Thumbup's post: It’s melting! It’s melting! If all the ice melts. https://juststuffifoundontheinternet.wordpress.com/2015/10/27/if-all-the-ice-melts/ and other stop destroying our planet thoughts made me do this drawing. Mother Earth is as fragile as any human being. Why can't we understand that? Anna

Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra

Infart västra Trosa bromsar byggplaner

One of my Save Trosa nature friends has written an excellent post about the madness in building a big road that will destroy our nature. Read the post if you think it’s madness to build new roads that we don’t need. Please visit his blog and give him likes and comments (if you should find the post worth liking 😉 The text is in Swedish, but maybe you can use some translate help like google or something 🙂
Anna

Hållbar väg för Trosa

SN 151010 - samråd infarten, roterad 12

Den 10 oktober 2015 skrev SN (Södermanlands Nyheter) att det första samrådet nu skall ske för Infart västra Trosa. En specifik vägdragning skall tas fram, 10 meter bred säger Trafikverkets projektledare Léni Maot. Hon tillägger att diken och slänter tillkommer och eventuellt en gång- och cykelbana. I sidoreportaget skriver SN “Medfinansierande projekt ligger på is”. Det är området Emils backe, ett område planlagt för 41 villor med ekologisk profil precis där den nya vägen skall påbörjas i väster, som är pausat. Och det är osäkert när nästa etapp dras igång säger exploatören till SN. Trosa kommuns exploateringschef är inte oroad av byggpausen och menar att det är naturligt att exploateringar går olika fort i olika skeden. Med finns flera aspekter som SN inte belyser i reportaget…

Infarten grusar den ekologiska visionen med Emils backe
Det bostadsområde som planeras för Emils backe bär på visionen om hus “i en vacker skogsbacke med vidsträckt…

View original post 514 more words