Digital paintings, drawings, Music inspiration

Ta av dig skorna -Take of your shoes

Jims post So we took a walk… and the comments in that post made me remember a Swedish song Take of your shoes, admit it feels good. I promised to do a post about that song and show a translation of the swedish lyrics.

Here it is, the Swedish song Ta av dig skorna. Music by Povel Ramel, the pianoplayer in the video and lyrics by Povel Ramel and Beppe Wolgers, the other guy in the video. In the video Monica Nielsen a Swedish actress and singer also appears. It’s from the 60’s.

Take off your shoes (google translated)

Lyrics in Swedish: Povel Ramel and Beppe Wolgers, 1964, Music: Povel Ramel, 1964

Every time you take off the shoes
Admit it feels nice.
That means that the monkey in you has than a success rose.
Uh! Fantastic!
Dream of my surprise, when I suddenly understood.
Dream of my surprise, that banana was good.

When you find your right partner,
It’s about women as a man,
Do you notice how it easily moves into the small tail you have
Uh! Fantastic!
Dream of my surprise when everything was ready!
Everything, everything, everything was so wonderful.

Wonderful is just sitting still in a tree and believing.
Wonderful is to sit down and sip on the food.
Wonderful is getting married and forming your own living,
Following the most original precedent.
Yes, dream of my surprise it’s the dream that’s best.
Think about it when you take off your shoes.

Take off your shoes, take off your shoes, take off your shoes,
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.

Beautiful women take off the shoes
In the dark under a table.
When the soldiers took off the shoes, there was no murder.
Uh! Fantastic!
Dream of my surprise, it is terribly big.
I saw the whole UN – all missing shoes!

The apples fall with sad sorrows
And the leaves singles from the trees.
I myself live so carefree shoe-loose the hour seems to work late.
Uh! Fantastic!
Dream of my surprise – sweet and light like a cloud.
Every happy morning the world shines new.

Wonderful to have a wife because she is with me every day.
We can love whenever we want, so lovely and practical.
The one she just wants to live for is happy, I’m happy.
I’m yours and can give you children, it’s great!
So dream of my surprise. It is the dream that is best.
Without shoes, your life will be a joke.

Happy barfoot days play the people with each other,
Drinks, laughs and dances to a drummer orchestra.
Funny man is a faithful man but the best is a schoolless man.
Happy, free and original, he takes a love holiday.
So dream of my surprise. It is the dream that is best.
Think about it when you take off your shoes.

Take off your shoes…

Ta av dig skorna

Text: Povel Ramel och Beppe Wolgers, 1964
Musik: Povel Ramel, 1964

Varje gång du tar av dig skorna
så medge att det känns skönt.
Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt.
Uh! Fantastiskt!
Dröm om min förvåning, när jag plötsligt förstod.
Dröm om min förvåning, den bananen var god.

När du finner din rätta partner,
det gäller kvinna som karl,
märker du hur det rycker lätt i den lilla svans du har
Uh! Fantastiskt!
Dröm om min förvåning när det hela stod klart!
Allting, allting, allting blev så underbart.

Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo.
Underbart är att lägga sig och sussa på maten.
Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo,
följande de ursprungligaste prejudikaten.
Ja, dröm om min förvåning det är den dröm som är bäst.
Tänk på det när du tar skorna av härnäst.

Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna,
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.

Sköna kvinnor tar av sig skorna
i dunklet under ett bord.
Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord.
Uh! Fantastiskt!
Dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor.
Jag såg hela FN – alla saknade skor!

Äpplen faller med sorgsna dunsar
och bladen singlar från trän.
Själv jag lever så sorglöst sko-lös fast timmen verkar sen.
Uh! Fantastiskt!
Dröm om min förvåning – ljuv och lätt som en sky.
Varje lycklig morgon glimrar världen ny.

Underbart att ha hustru för hon finns hos mig varje dag.
Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt.
Den hon bara vill leva för är lyckliga, glada jag.
Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt!
Så dröm om min förvåning. det är den dröm som är bäst.
Utan skor så blir ditt liv en häpen fest.

Ljuva barfotadagar leker mänskorna med varann,
dricker, skrattar och dansar till en strumplästorkester.
Rolös man är en trolös man men bäst är en skolös man.
Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester.
Så dröm om min förvåning. det är den dröm som är bäst.
Tänk på det när du tar skorna av härnäst.

Ta av dig skorna…

3 thoughts on “Ta av dig skorna -Take of your shoes”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.