Digital paintings, drawings

Singel eller gift/gravel or poison -single or married?

In Sweden we have words with different meaning. The word för single is the same as for gravel. To be married is the same word as poison. In this drawing I make fun of this double meaning. How do we value singles and married people? Equal or different? Vi har roliga ord i Sverige med… Continue reading Singel eller gift/gravel or poison -single or married?

Digital paintings, drawings, What ever

Ensam

För att knyta an kring reflektionerna i förra inläggets begrepp singel. Ett nutida civilståndsuttryck med undertoner av en slags väntrumsstatus många gånger. Men ensamhet behöver inte betyda väntrum. Det kan betyda seger för den tävlande. Ensam över mållinjen! Vilken lycka. Det kan betyda lugn och ro för tankar och inre upplevelser. Av en bok till… Continue reading Ensam

Digital paintings, drawings, What ever

Singel eller gift

Trots att vi idag har mängder av varianter på civilstånd, som det heter på byråkratsvenska, verkar vi fortfarande bara intressera oss för två kategorier när vi ska klassa in oss. Singel eller gift. Menar de så här då? Vilken kategori står då högst i kurs? Måste någon av kategorierna göra det? Stå högre i kurs… Continue reading Singel eller gift