Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den Änglamarken – Paradise on Earth part 1

Detta inlägg går i repris från förra året. Nu kan du hjälpa till att försöka rädda kvar den natur som djuren i denna serie inlägg lever i. Deras existens hotas nu av ett vägbygge med vidhängande exploatering som kommer att ta bort den natur som djuren lever i. Många av arterna är rödlistade och alltså extra skyddsvärda. Om du vill hjälpa till: Skriv under uppropet Avbryt infart västra Trosa på följande länk.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

This post is a rerun from last year. Now you can help save Trosa nature in Sweden where the animals in this series of posts live in. Their existence is now threatened by a road construction and exploitation that will remove the nature. Many of the species are red-listed and therefore extra worthy of protection. If you want to help: Please sign the petition Save Trosa nature on the following link

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
Vi som vill rädda Trosas natur i Hungaskogen och på Tureholmshalvön genom att försöka övertyga politikerna om att avbryta projekt Förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön och Västra Trosa vill skydda bland annat dessa arter, som lever på Tureholmshalvön. De är rödlistade och alltså hotade i olika grad. En exploatering av området riskerar att slå ut arterna helt.

The group of people that wants to save Trosa nature by trying to tell the local politicians to cancel the new big road project and the exploitation of Tureholm peninsula wants to protect this spieces who are on the Swedish redlist of endangered spieces. If the exploitation continues the spieces will probably disappear completely.

Here´s some photos of som animals that lives in the area that we want to protect.

Havsörn – Sea Eagle
Apollofjäril – Apollo butterfly
Gulsparv – Yellowhammer
Hussvala – Common house martin
Ejder med ungar – Common eider with kids
Stare – Common starling
Hasselsnok – Coronella austriaca
Spillkråka – Black woodpecker
Kungsfågel – Goldcrest (alive and kicking after some rest)
Det här är några av de skyddsvärda och rödlistade arter som lever i Tureholmshalvöns natur, som nu hotas av miljöförstörande exploatering. Vi vill skydda den naturen.

This is some of the endangered spieces living in the nature area that is now threaten by exploitation. We want to protect that nature.

Politikerna vill dessvärre än så länge hellre skydda den här naturen i bilden nedan. Men vi hoppas att de hinner tänka om i tid.

Our politicians rather protects the nature in the picture below. But we hope they will come to their senses in time.

Human (greedy) nature
Vill ni hjälpa till att rädda naturen, rapportera gärna era observationer av djur och växter till Artportalen.

Det kan hjälpa naturen i många sammanhang. Genom att tala om att naturen finns, kan politiker och exploatörer inte bortse från att naturen finns och behöver skyddas.

Vill ni komma i kontakt med det nätverk som arbetar för att stoppa planerna på att exploatera Tureholmshalvön och förstöra Hungaskogen med en Trosa förbifart kan ni skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com.

We are some people trying to convince the politicians not to build the new big road through grand nature and skip the exploitation of Tureholm peninsula, also grand nature area. I will try to make some more posts with pictures of our grand nature, so you all can see what we´re fighting for.

Anna

Advertisement

30 thoughts on “Kalla den Änglamarken – Paradise on Earth part 1”

 1. You have so much to protect and cherish in your area. A new road cannot bring anything that will compensate for the loss of what you already have. So keep fighting, and make the politicians see sense – it cane be done!

  Liked by 1 person

 2. My best wishes to all the brave and courageous Swedes! My father would have been proud. Politicians don’t care about the environment, their only concerns are being reelected no matter who or what they sell out! Bonne courage mon amie! 🙂 ❤

  Liked by 1 person

   1. Show the world what you are made of and remind them that they rose up out of the mire… Remind them that we are merely guests upon this earth and what kind of guest do they wish to be remembered as? One who creates craters with their heavy footprint?

    Liked by 1 person

     1. If we won’t take care of Mother Earth, just remember, we need her, she doesn’t need us. This planet existed millions of years before humans came along and look what we have done in such a short time. If she needs to be rid of us to heal, can one blame her? Not honestly.

      Liked by 1 person

 3. Anna if these animals are on the endangered species list, you should be able to go to some international agency to get your government to stop this project. They could put a lot of pressure on the developers and the local government.
  Leslie

  Liked by 1 person

  1. Thanks! I will show more photos of our animals living here in future posts. We have so much to fight for. “Pling”

   Like

 4. Så fint du har fotat de fridlysta arterna! Det är bedrövligt hur de flesta politiker skiter i naturens värde.
  Har ni provat att ta hjälp av media? Många gånger kan det vara bra, så att fler får upp ögonen för vad som faktiskt är 😉

  Liked by 1 person

  1. Våra lokala papperstidningar står på politikernas/maktens sida, så vi får finna andra vägar att nå ut. Det är en utmaning, men det måste gå. Projektet vinner ingen annan på än en stor markägare som aldrig någonsin har lämnat tillbaka något till invånarna utan bara lämnat elände/förstörd och störd miljö efter sig. Det har inte tillräckligt många fattat ännu.

   Liked by 1 person

    1. Tack för ditt stöd! Ja, vi ska nog finna andra vägar att nå ut. Lokala papperstidningar är ju tack och lov inte längre den enda kanalen att nå ut till många.

     Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.