Photographs

Not Spring yet – Inte vår ännu

It’s been a great day so far. Then this came down from sky. That icky bad white stuff as Jim call it.

Idag har jag haft en underbar dag. Sen kom detta ner från skyn.


It is wet snow, so tomorrow I know what to do. Snow shoveling. Good exercise but I reqlly want Spring now.

Blöt snö som enligt väderprognoserna ska fortsätta i natt och imorgon. Ingen ode att planera in så mycket annat än träningsformen snöskottning. Jag längtar efter våren!


Yes we have the Christmas lights up still. I think the town forgot about it. It was the first year they decorated the tree with lightballs this Christmas. The usual stuff around the center of town is gone. But not this decoration.

Jepp, vi har julbelysning kvar ännu. Tror att kommunen glömt att plocka ner just denna belysning. På torget har de tagit bort julbelysningen. De har inte haft belysning i detta träd tidigare, så förmodligen har de glömt den kvar.

Have a great Friday. Today I learned there’s still some good in the world.

Ha en underbar fredag. Idag kunde jag genom små händelser återfå hoppet om att en god värld kan vinna över dess motsats.

Anna

15 thoughts on “Not Spring yet – Inte vår ännu”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.