Challenges, Digital paintings, Trosa is the place

Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again

I ett av Trosas allemansrättsliga naturområden planeras en vilthägnsanläggning med nöjesjakt som syfte. Ytan som kommer att stängas av för allmänheten uppgår till mer än 600 fotbollsplaner! Vart djuren som lever vilt i området ska ta vägen är oklart. Runtom hägnet ligger bostadsbebyggelse där många barnfamiljer bor. I hägnet kommer många hundra djur stängas in… Continue reading Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

(English text below the swedish) I Sverige har vi sedan urminnes hävd något vi idag benämner allemansrätten. Den ger var och en rätt att vistas i naturmarker som inte tillhör den så kallade hemfridszonen kring bostadsbyggnader. Den här rätten omfattar alla. Vi behöver inte äga mark själva. Vi behöver inte betala något. Vi behöver bara… Continue reading Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Därför vill vi spara naturen i Trosa – Why we want to save Trosa nature

Så här funkar allemansrätten - how right of public access works En del på ja-till-förbifarts-sidan säger att exploateringen är bra eftersom det gör det möjligt för fler att bo nära naturen. Jag har svårt att få resonemanget att gå ihop av två orsaker. Om vi bebygger naturen finns den inte längre kvar. Exploateringen innebär alltså… Continue reading Därför vill vi spara naturen i Trosa – Why we want to save Trosa nature