paint on rocks

Stoneface – stenansikte

It's fun painting on rocks.  Det är kul att måla på sten. Everyone can do it. Just find rocks and let your fantasy flow. Alla kan måla på sten. Leta rätt på stenar och låt fantasin flöda. Anna

paint on rocks, What ever

See you ;)

    I found stones that looked like eyes, nose and mouth and I simply painted them. Paint on rocks is fun. You should try it! Jag hittade stenar som jag kunde måla ögon, näsa och mun på. Måla på sten rekommenderar jag er att pröva.  Anna

paint on rocks

Måla på sten – mun/paint on rocks -mouth (julpris 100 sek)

Stenar bestämmer själva vad de föreställer. När du hittar dem förstärker du bara deras utseende med den färg du har tillgänglig. Den här stenen såg ut som en mun när jag hittade den. Den stenen går att skoja med. Lägg den i någons hand och säg -håll mun! Rocks decides for themself what they want… Continue reading Måla på sten – mun/paint on rocks -mouth (julpris 100 sek)