paint on rocks

Stoneface – stenansikte

It's fun painting on rocks.  Det är kul att måla på sten. Everyone can do it. Just find rocks and let your fantasy flow. Alla kan måla på sten. Leta rätt på stenar och låt fantasin flöda. Anna

paint on rocks, What ever

See you ;)

    I found stones that looked like eyes, nose and mouth and I simply painted them. Paint on rocks is fun. You should try it! Jag hittade stenar som jag kunde måla ögon, näsa och mun på. Måla på sten rekommenderar jag er att pröva.  Anna