drawings, embroidery, Trosa is the place

Konstens vecka 2021 – Art week 2021 – Trosa Sweden

I Trosa håller Trosabygdens konstförening i Konstens vecka 2021 genom en jurybedömd utställning på temat Frihet i Trosa kvarn 5-9 oktober, tisdag-fredag kl. 16-19, lördag 11-16.

In Trosa, Trosabygden's art association holds Art Week 2021 through a jury-judged exhibition on the theme Freedom in Trosa mill 5-9 October, Tuesday-Friday at 16-19, Saturday 11-16.

Jag har lämnat i tre bidrag i hopp om att vinna juryns gillande. Om något/några verk kommer med kan ni se dem i verklighet under Konstens vecka i Trosa kvarn om ni skulle ha vägarna till Trosa. I nära anslutning till Konstens vecka håller Trosa, Vagnhärad, Västerljung med omnejd en konstrunda öppet och Trosa bio visar konstfilmer. Mer om de aktiviteterna kan ni läsa här:

I have submitted three entries in the hope of winning the jury's approval. If some works are included, you can see them in reality during Art Week in Trosa mill if you´re in Trosa. In close proximity to Art Week, Trosa, Vagnhärad, Västerljung and the surrounding area hold an artround open and Trosa cinema shows art films. You can read more about those activities here:

Mina bidrag till uttagningen ser ut så här – my contribution to the exhibition looks like this:

Pånyttfödelse – Rebirth Skalbagge – Beetle

I think rebirth can be a freedom feeling. Jag tror att pånyttfödelse kan framkalla känslor av frihet.

Libertas freedom goddess – frihetens gudinna

What save´s freedom? A lifebuoy of human rights and perhaps democracy och any other cracy?

Vad räddar friheten? En livboj av mänskliga rättigheter och kanske demokrati eller någon annat krati?

What save´s our lifes? Freedom of speach, justice, love, égalité and/or understanding?

Vad räddar våra liv? Yttrandefrihet, rättvisa, kärlek, égalité och/eller förståelse?

What in the ocean is a threat to freedom? Abuse, violence, corruption?

Vad i oceanen hotar frihet? Missbruk, våld, korruption?

Some inspiration to this picture came from my blogfriends Andy, Leslie and Tubularsock who left comments in the post What´s freedom? about what freedom feels like. Many thanks to you 🙂

Så länge skutan kan gå – As long as the ship sails (3D-drawing)

Jag försökte mig på att göra en 3D-teckning. Den får 3D-effekt från vissa vinklar. Men jag behöver öva mer på den tekniken för att förstå hur den fungerar.

I tried doing a 3D-drawing. From some angles it works. But I have to practice more on this technique before I fully understand how to make 3D-effects.

Anna

Advertisement

2 thoughts on “Konstens vecka 2021 – Art week 2021 – Trosa Sweden”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.