drawings, What ever

Happy birthday again!

Another birthday card. A fifty years young karateka, who paints Japanese pines and Swedish fish and is part of the artist group Pink bucket. Ett annat födelsedagskort. En femtio år ung karateutövare, som målar japanska tallar och svenska fiskar och ingår i konstnärsgruppen Rosa hinken. Anna