drawings, What ever

Happy birthday again!

Another birthday card. A fifty years young karateka, who paints Japanese pines and Swedish fish and is part of the artist group Pink bucket. Ett annat födelsedagskort. En femtio år ung karateutövare, som målar japanska tallar och svenska fiskar och ingår i konstnärsgruppen Rosa hinken. Anna   

Advertisement
drawings, What ever

Happy birthday ;)

To paint birthday cards in Manga style amuses me. Giving away a 'portrait' ', which symbolically trying to reflect a person. This drawing I did a few years ago to a person who celebrated fifty years. Att måla födelsedagskort i Manga-stil roar mig. Att ge bort ett "porträtt"', som symboliskt försöker spegla en person. Den… Continue reading Happy birthday 😉