Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle?

Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån.


We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you do to imcrease the speed of the transition to a fossil free world?

Answer the questions in the carbon footprint measurement


Jag gjorde en översiktlig genomgång och insåg att jag har mycket att förbättra. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

I did a quick overview and realized I have many improvements to make. You can read more here:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

Last year I did this painting. Förra året gjorde jag denna målning. Who of these frogs are you? Vem av grodorna är du?


Who do you really want to be? Vem vill du egentligen vara?

I am all frogs, but I want to be like the most wise frogs entirely, so I hve to keep working on some changes.

Jag är alla grodorna, men vill vara de mest kloka grodorna enbart, så jag har en del att jobba på.

Vi har inte tid att vänta på att andra ska börja förändringarna. Vi måste börja med oss själva.

We haven’t time to wait for others to start the changes. We have to start with ourselves.

Anna

Advertisements

Klimatdeklaration Carbon footprint

På svt går just nu en klimatserie Storuman forever, med utmaning till oss alla att påverka våra utsläpp neråt. I programmet använder de en klimatdeklaration.

In Swedish television there a climat changing challenge program going on. The two champion sport athletes Heidi Andersson and Björn Ferry challenge us all to decrease our carbon footprint.


Den finns på klimatkontot.se att fylla i. Kolla om du behöver göra något åt din andel av utsläppen.


At climate acount you can check out how big your carbon footprint is.


I landed at 4,3 tons.
What’s your carbon footprint look like?

Hur ser din andel av utsläppen ut?

I’m bad at recycling garbage. I’m good in transport because I don’t fly or go very far at all from home. I don’t throw away much food, I eat it. I don’t buy new technology stuff very often (my ipad is from 2011 and my cellphone is from 2010 and so on). I don’t buy much new clothes. But I’m sure I could use my bike instead of using a car more often. 

Jag skulle kunna förbättra sopsorteringen och säkerligen ta cykeln istället för att åka bil några fler gånger om året. Jag flyger aldrig och åker inte några långa sträckor annars heller särskilt ofta. Jag köper inte elektroniska prylar särskilt ofta. Min telefon och padda är från 2010-2011 t ex. Jag köper inte massor av nya kläder utan använder det jag har och lagar när det går sönder. 

Anna