Challenges, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Watercolours

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle? Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån. We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you… Continue reading Vad kan du göra? What can you do?

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Don’t ever trust politicians!

    When the world recently met in Paris to achieve a save the Planet plan, the politicians in Trosa from every political party there is, decided to take a increasing pollution comprehensive plan for our municipality. You can read about it here at http://www.itrosa.se in Swedish http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s4984658704361451 "Samhällsbyggnadsnämnden fick under tiden 6 juli till… Continue reading Don’t ever trust politicians!