Blogging, Digital paintings, drawings, Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

You can save the world/Du kan rädda världen

How about that challenge? Vad sägs om den utmaningen? Anna