To paint birthday cards in Manga style amuses me. Giving away a ‘portrait’ ‘, which symbolically trying to reflect a person. This drawing I did a few years ago to a person who celebrated fifty years.

Att måla födelsedagskort i Manga-stil roar mig. Att ge bort ett “porträtt”‘, som symboliskt försöker spegla en person. Den här teckningen gjorde jag för några år sedan till en person som firade femtio år.
Anna

  

Advertisements